เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

พัฒนาโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ POP-BOT X2

2

51

0

ข้อมูล

jittawan_sss

jittawan_sss

มัธยมต้น 3

คอมพิวเตอร์ ม.3
✒️พัฒนาโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ POP-BOT X2
◉ หลักการของระบบควบคุม
◉ ขั้นตอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ Arduino
◉ ขั้นตอนการต่อบอร์ด POP-X2 เข้ากับคอมพิวเตอร์
» คุณสมบัติ GLCD
> สูตรฟังก์ชัน GLCD
> ไลบรารี GLCD
◉ ฟังก์ชันเสียงออกลำโพงเปียโซ
◉ ฟังก์ชันใช้งานสวิตช์ OK และ SW1
◉ ฟังก์ชั่นควบคุมมอเตอร์
» ขับมอเตอร์
» หยุดการเคลื่อนที่
» ขับคลื่อนหุ่นยนต์
> เดินหน้า
> ถอยหลัง
> หมุนตัวเลี้ยวซ้าย
> เลี้ยวซ้ายล้อเดียว
> หมุนตัวเลี้ยวขวา
> เลี้ยวขวาล้อเดียว
» ฟังก์ชันใช้งานอินพุทและเอาต์พุตดิจิตอล
◉ ใช้งานเซ็นเซอร์ตรวจจับเส้น

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News