เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุปคณิต ม.ต้น เรื่อง การแก้สมการพหุนามกำลัง 2

43

410

0

ข้อมูล

KRU VIK

KRU VIK

มัธยมต้น All

คณิต ม.3 กลางภาค เทอม 1 การแก้สมการพหุนามกำลังสองโดยการแยกตัวประกอบ การทำกำลัง 2 สมบูรณ์ การใช้สูตร

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News