เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ
สรุปจากติวเตอร์
All

ทดลอง สกัด DNA จากพืช (อุปกรณ์หาง่ายทำได้ที่บ้าน)

21

236

ข้อมูล

science style mo

science style mo

มัธยมต้น All

ทดลอง สกัด DNA จากพืช (อุปกรณ์หาง่ายทำได้ที่บ้าน)

News