เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การวาดรูปและลงสี

5

95

0

ข้อมูล

jittawan_sss

jittawan_sss

มัธยมต้น 2

คอมพิวเตอร์ ม.2
✒️การวาดรูปและลงสี
◉ ภาพกราฟฟิก
» ภาพกราฟฟิกชนิดบิทแมป
» ภาพกราฟฟิกเวกเตอร์
◉ เริ่มต้นการวาดรูป
» การวาดเส้นตรงด้วย Line Tool
» การวาดรูปด้วย Pen Tool
» การวาดวงกลมและวงรีด้วย Oval Tool
» การวาดสี่เหลี่ยมด้วย Rectangle Tool
» การเขียนรูปโดยใช้ Pencil Tool
» การระบายสีโดย Brush Tool
» การใส่ข้อความโดยใช้ Text Tool
◉ ทำงานกับสี
» การเพิ่มสี
» แผงควบคุมสี

ใบความรู้ : https://drive.google.com/file/d/1gFbbwJaF0cnMnUayhcqOQBM67yKgVITn/view?usp=drivesdk

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News