เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ศิลปะการประพันธ์ในวรรณคดีไทย ม.2

12

188

0

ข้อมูล

B

B

มัธยมต้น 2

ศิลปะการประพันธ์ในวรรณคดีไทยแบ่งออกเป็น 3 ข้อใหญ่ๆ 1.การเล่นเสียง 2.การเล่นคำ 3.การใช้ภาพพจn

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News