เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุป! ไฟฟ้า

47

307

0

ข้อมูล

fighting!

fighting!

มัธยมต้น 3

สรุป ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม1 กลางภาค (ตามหลักสูตร รร.จภ.)
💜
หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะ หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยค่ะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News