เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

บท พีทาโกรัสมาแล้วนะ 🩺💫

46

539

0

ข้อมูล

𝚗𝚊𝚝𝚊𝚛𝚎𝚎_𝚜𝚑𝚘𝚛𝚝𝚗𝚘𝚝𝚎 💚🐣

𝚗𝚊𝚝𝚊𝚛𝚎𝚎_𝚜𝚑𝚘𝚛𝚝𝚗𝚘𝚝𝚎 💚🐣

มัธยมต้น 2

𝙸𝚐: 𝚗𝚊𝚝𝚊𝚛𝚎𝚎_𝚜𝚝𝚞𝚍𝚢 𐂃

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น