เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

รายได้เศรษฐกิจสมัยอยุธยา

2

71

0

ข้อมูล

TWENTYONE’S

TWENTYONE’S

มัธยมต้น All

รายได้เศรษฐกิจสมัยอยุธยา, ประเภทภาษีและรายได้จากการค้ากับต่างชาติ,มีเรื่องพัฒนาการอยุธยานิดหน่อยด้วยค่ะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น