เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ
สรุปจากติวเตอร์
All

เอลนีโญ และ ลานีญา บรรยากาศ ม.1

164

1143

ข้อมูล

science style mo

science style mo

มัธยมต้น All

เอลนีโญ และ ลานีญา บรรยากาศ ม.1