เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[ปลายภาค] สังคมศึกษา ม.3 เทอม2

38

437

0

ข้อมูล

𝕁𝕒𝕖𝕙𝕪𝕦𝕟𝕟𝕚𝕖♡︎。🌸

𝕁𝕒𝕖𝕙𝕪𝕦𝕟𝕟𝕚𝕖♡︎。🌸

มัธยมต้น 3

เลคเชอร์เล่มนี้จัดทำขึ้นโดนอ้างอิงเนื้อหาจากหนังสือเรียนเพียงอย่างเดียว (ยกเว้นไทม์ไลน์บางหน้าที่เอามาจากอินเทอร์เนต🖥) เนื้อหาบางอย่างอาจไม่ถูกต้องแต่เพื่อต้องการเนื้อหาเพื่อใช้เพียงสอบปลายภาคเท่านั้น จึงขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย🧤🌷✨
ระดับความลึก : ปลายภาคม.3 (ไม่ละเอียด)
เนื้อหา : เหตุการณ์และการเปลี่ยนสำคัญของระบอบการปกครองไทย , ภูมิปัญญาไทยและสากล
จำนวนหน่วยย่อย : 2 , 2

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น