เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

งานสรุปคณิตพื้น ม.3

38

654

0

ข้อมูล

neptu.nium

neptu.nium

มัธยมต้น 3

-ความน่าจะเป็น
-ตรีโกณมิติ
-สมการสองตัวแปร
(ไม่แนะนำให้ใช้อ่านสอบ
เนื่องจากทำลวกๆส่งอาจารย์)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News