เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ประวัติศาสตร์ ม.2 - ปลายภาคเทอม1

58

1353

0

ข้อมูล

Benotellstudy

Benotellstudy

มัธยมต้น All

— ความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับต่างประเทศ🌈
🌷- ประเทศเพื่อนบ้าน
🌷- รัฐในเอเชีย
🌷- ชาติตะวันตก
— ภูมิปัญญาในสมัยอยุธยา🤸🏻‍♂️✨🤍

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News