เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ
สรุปจากติวเตอร์
All

สรุปวิทยาศาตร์สรุป Live การต่อตัวต้านทาน

39

353

ข้อมูล

science style mo

science style mo

มัธยมต้น All

สรุปการต่อตัวต้านทาน อย่าลืมไปติดตามคลิปการสอนเพิ่มเติมได้ ในช่อง youtube : sciencestylemo

News