เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ
สรุปจากติวเตอร์
All

เคมี ม.ต้น คอลลอยด์ สารและการเปลี่ยนแปลง

84

750

ข้อมูล

วิทย์ - เคมี ครูจ๋า

วิทย์ - เคมี ครูจ๋า

มัธยมต้น All

เคมีสำหรับ ม.ต้น
คอลลอยด์
สารและการเปลี่ยนแปลง
พลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ
พลังงานกับการละลาย
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยา
อัตราการเกิดปฏิกิริยา
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี

แชร์โน้ตนี้