เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ
สรุปจากติวเตอร์
All

เคมี ม.ต้น ตารางธาตุและสารประกอบ

571

4369

ข้อมูล

วิทย์ - เคมี ครูจ๋า

วิทย์ - เคมี ครูจ๋า

มัธยมต้น All

เคมี ม.ต้น
เรื่องตารางธาตุที่ควรรู้
เรื่องสารประกอบที่ใช้เป็นพื้นฐานของเคมี ม.ปลาย

แชร์โน้ตนี้