เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

*ลัด*การหาผลบวกของเลขยกกำลัง

10

156

0

ข้อมูล

Pavarisa

Pavarisa

มัธยมต้น All

สูตรลัดการหาผลบวกของเลข ยกกำลังตั้งแต่ 2-3 เลยย🥰

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News