เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[ปลายภาค]ประวัติศาสตร์ ม.2

152

1534

2

ข้อมูล

Thnp🍫

Thnp🍫

มัธยมต้น 2

เมโสโปเตเมีย
วิธีทางประวัติศาสตร์
อารยธรรมจีน อินเดีย
มรดกโลก

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

เข้าใจง่ายดี

🧸
🧸

ตรงหลังคำว่าสุยเขียนว่าอะไรหรอคะ

News