เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ
สรุปจากติวเตอร์

เรียนรู้ศัพท์เกี่ยวกับ #ไวรัสโคโรนา

93

1665

ข้อมูล

Jigsaw English

Jigsaw English

มาเรียนรู้ศัพท์เกี่ยวกับ #ไวรัสโคโรน่า กันดีกว่า

infection n. การติดเชื้อ
outbreak n. การปะทุขึ้น การเกิดขึ้น มักใช้กับความรุนแรงหรือการระบาดของโรค
epidemic n., adj. การระบาดไปทั่วชุมชน/ภูมิภาค
pandemic n., adj. การระบาดไปทั่วทั้งประเทศ/โลก
exotic animal n. สัตว์แปลกๆจากต่างแดน
pneumonia n. โรคปอดบวม
respiratory adj. เกี่ยวกับการหายใจ
quarantine v., n. กักบริเวณเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
lockdown n. การสั่งปิดบริเวณไม่ให้คนออกจากพื้นที่

น้องๆทุกคนอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยกันนะคะ

แชร์โน้ตนี้