เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.2 (เทอม2)

67

1355

0

ข้อมูล

SYM

SYM

มัธยมต้น 2

•บทที่ 1 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี2
*ลายมืออาจจะเละๆหน่อยนะคะ เพราะว่ารีบค่ะมันดึกแล้ว🥺

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้