เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[วิทยาศาสตร์] กลางภาค ม.3

67

997

0

ข้อมูล

nooey.pr

nooey.pr

มัธยมต้น 3

•โมเมนต์ของแรง
•การเคลื่อนที่ของวัตถุ
•งานและพลังงานกล

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้