เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

พลังงานความร้อน ม.1💡💡

22

344

0

ข้อมูล

@Ron_W.🍗

@Ron_W.🍗

มัธยมต้น 1

🔥พลังงานความร้อน🔥
🌡อุณหภูมิ🌡
🌞สูตรคำนวณ🌞
🌅ถ่ายโอนความร้อน🌅

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้