เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[Midterm] วิทยาศาสตร์ ม.2 (เทอม2)

283

2288

0

ข้อมูล

kj_

kj_

มัธยมต้น 2

วิทยาศาสตร์ ม.2เทอม2
- การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง
- กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
- แรงพยุง
- แรงเสียดทาน
- โมเมนต์ของแรง
- คาน
- งาน
- กำลัง

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้