เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[Midterm] วิทยาศาสตร์ ม.2 (เทอม2)

525

4883

1

ข้อมูล

🔮🌻ᙏ̤̫

🔮🌻ᙏ̤̫

มัธยมต้น 2

วิทยาศาสตร์ ม.2เทอม2
- การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง
- กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
- แรงพยุง
- แรงเสียดทาน
- โมเมนต์ของแรง
- คาน
- งาน
- กำลัง

ความคิดเห็น

ผู้ต้องการความรู้(คำตอบ)

ขอตัวอย่างโจทย์ แรงพยุงได้ไหมคะ💗✨