เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ
สรุปจากติวเตอร์

มีโจทย์ word formation มาฝาก

14

351

ข้อมูล

Jigsaw English

Jigsaw English

มีโจทย์ word formation มาฝาก
ชุดนี้ไม่ง่าย แต่ออกบ่อยมาก *ฟังอีกครั้ง* ออกบ่อยมาก
ม.ต้นลองทำได้ ส่วนม.ปลายต้องทำ

ใครที่เคยเรียนคอร์ส vocab กับพี่บุ๋มมาแล้ว คงคุ้นเคยกับโจทย์สไตล์นี้ แต่ถ้าใครไม่รู้จัก word formation คือโจทย์ที่เราต้องเปลี่ยนคำที่ให้มาให้อยู่ในรูปประเภทของคำที่เหมาะสมและเอาไปเติมในโจทย์ เช่น ถ้าในช่องว่าง ต้องเป็น verb ก็ต้องเปลี่ยนคำที่ให้มาเป็น verb

แชร์โน้ตนี้