เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สารบริสุทธิ์/ไม่บริสุทธิ์ ป.6🦋

15

216

0

ข้อมูล

-𝐀𝐂𝐀𝐑𝐄-🦋✨

-𝐀𝐂𝐀𝐑𝐄-🦋✨

มัธยมต้น 1

มาดูกันว่าสารบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ต่างกันยังไง

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้