มหาวิทยาลัย
GrungGring

GrungGring

keep moving forward!!!!

โน้ต

จำนวนโน๊ต
84
จำนวนไลค์
4750

Q&A

จำนวนคำตอบ
19
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
2