มัธยมปลาย
@Mumuse

@Mumuse

เพศ
หญิง
✌🏼_ ✌🏼

โน้ต

จำนวนโน๊ต
4
จำนวนไลค์
154

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

แสงและการมองเห็น ม.2 🔥 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

แสงและการมองเห็...

@Mumuse
14
0
Cell  ม.ต้น (แบบย่อๆ) 🍀 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

Cell ม.ต้น (แบ...

@Mumuse
12
0
Passive voice ย่อๆ  ปก
  • มัธยมต้น
  • ภาษาอังกฤษ

Passive voice ย...

@Mumuse
6
2
สรุประบบต่างๆในร่างกาย ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

สรุประบบต่างๆใน...

@Mumuse
122
1