มหาวิทยาลัย
SITTHIcapMHz

SITTHIcapMHz

เพศ
ชาย
จังหวัด
อุบลราชธานี
สวัสดีครับ, ชื่อแค็ปนะครับ อายุ 21 ปี
เรียนปี 3 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

โน้ต

จำนวนโน๊ต
2
จำนวนไลค์
17

Q&A

จำนวนคำตอบ
9
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
1