มัธยมต้น
Just Kidding

Just Kidding

เพศ
หญิง
จังหวัด
ยะลา
Ig studygram : mmygrxm
🔥goal : TU 85 !!!!
✨ dek68

โน้ต

จำนวนโน๊ต
3
จำนวนไลค์
88

Q&A

จำนวนคำตอบ
13
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

การเคลื่อนที่ใน...

Just Kidding
9
0
สรุปคำยืมจากภาษาต่างประเทศ ปก
  • มัธยมต้น
  • ภาษาไทย

สรุปคำยืมจากภาษ...

Just Kidding
34
0
แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน | ม.2 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

แรงและกฎการเคลื...

Just Kidding
45
0