มัธยมต้น
Manowit

Manowit

โน้ต

จำนวนโน๊ต
4
จำนวนไลค์
36

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

สูตรการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิคอย่างง่าย ปก
  • มัธยมปลาย
  • ฟิสิกส์

สูตรการเคลื่อนท...

Manowit
5
0
การสืบพันธุ์​ ม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

การสืบพันธุ์​ ม.3

Manowit
7
0
สมการและอสมการ ม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

สมการและอสมการ ม.3

Manowit
15
0
ความคล้าย ม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

ความคล้าย ม.3

Manowit
9
0