มัธยมต้น
〰️

〰️

ลายมือตัวเล็กต้องขอโทษด้วยจริงๆนะ 🥺

โน้ต

จำนวนโน๊ต
4
จำนวนไลค์
106

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

ภาวะเงินเฟ้อ-เงินฝืด ม.2 เทอม 2 ปก
  • มัธยมต้น
  • สังคมศึกษา

ภาวะเงินเฟ้อ-เง...

〰️
10
0
การผลิตสินค้าและบริการ ม.2 เทอม 2 ปก
  • มัธยมต้น
  • สังคมศึกษา

การผลิตสินค้าแล...

〰️
29
0
การออม และการลงทุน ม.2 เทอม 2 ปก
  • มัธยมต้น
  • สังคมศึกษา

การออม และการลง...

〰️
23
0
พลังงานทดแทน ม.2 เทอม 2 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

พลังงานทดแทน ม....

〰️
44
2