มัธยมต้น
𝕞𝕜_𝕜𝕪𝕨𝕖𝕚

𝕞𝕜_𝕜𝕪𝕨𝕖𝕚

เพศ
หญิง
จังหวัด
ปทุมธานี
ig:mk_kywei

โน้ต

จำนวนโน๊ต
6
จำนวนไลค์
122

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

ระบบขับถ่าย ปก
 • มัธยมต้น
 • วิทยาศาสตร์

ระบบขับถ่าย

𝕞𝕜_𝕜𝕪𝕨𝕖𝕚
41
0
ระบบหมุนเวียนเลือด ปก
 • มัธยมต้น
 • วิทยาศาสตร์

ระบบหมุนเวียนเลือด

𝕞𝕜_𝕜𝕪𝕨𝕖𝕚
25
0
ระบบย่อยอาหาร ปก
 • มัธยมต้น
 • วิทยาศาสตร์

ระบบย่อยอาหาร

𝕞𝕜_𝕜𝕪𝕨𝕖𝕚
12
0
สารละลาย ปก
 • มัธยมต้น
 • วิทยาศาสตร์

สารละลาย

𝕞𝕜_𝕜𝕪𝕨𝕖𝕚
10
0
การเผยแผ่ศาสนาพุทธ ปก
 • มัธยมต้น
 • พระพุทธศาสนา

การเผยแผ่ศาสนาพ...

𝕞𝕜_𝕜𝕪𝕨𝕖𝕚
23
0