มัธยมปลาย
𝓟.𝓹𝓪𝓽𝓽𝓪𝓻𝓪𝓽𝓱𝓲𝓭𝓪.☺️

𝓟.𝓹𝓪𝓽𝓽𝓪𝓻𝓪𝓽𝓱𝓲𝓭𝓪.☺️

เพศ
หญิง
"⛔STOP saying you can't do it and JUST DO IT.✊"

โน้ต

จำนวนโน๊ต
2
จำนวนไลค์
291

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

การแบ่งเซลล์​ [Cell​ Division]​ ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

การแบ่งเซลล์​ [...

𝓟.𝓹𝓪𝓽𝓽𝓪𝓻𝓪𝓽𝓱𝓲𝓭𝓪.☺️
4
0
คณิตศาสตร์​ ม.3  ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์​ ม.3

𝓟.𝓹𝓪𝓽𝓽𝓪𝓻𝓪𝓽𝓱𝓲𝓭𝓪.☺️
287
0