รายชื่อสาขาที่ใกล้กับโรงเรียนของคุณ

สมุดโน้ตสาธารณะs

แก๊สจบครบทุกสูตรในสรุปนี้ค่ะ ปก
สรุปจากติวเตอร์
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

แก๊สจบครบทุกสูต...

วิทย์ - เคมี ครูจ๋า
9
0
โครงสร้างอะตอม ปก
สรุปจากติวเตอร์
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

โครงสร้างอะตอม

วิทย์ - เคมี ครูจ๋า
22
0
เคมี ม.ต้น เชลล์ไฟฟ้าเคมี เซลล์อิเล็กโทรไลต์ เชื้อเพลิง ปก
สรุปจากติวเตอร์
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

เคมี ม.ต้น เชลล...

วิทย์ - เคมี ครูจ๋า
45
0
เคมี ม.ต้น กรด-เบส น้ำอ่อนน้ำกระด้าง ปก
สรุปจากติวเตอร์
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

เคมี ม.ต้น กรด-...

วิทย์ - เคมี ครูจ๋า
56
0
เคมี ม.ต้น คอลลอยด์ สารและการเปลี่ยนแปลง ปก
สรุปจากติวเตอร์
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

เคมี ม.ต้น คอลล...

วิทย์ - เคมี ครูจ๋า
66
0