รายชื่อสาขาที่ใกล้กับโรงเรียนของคุณ

สมุดโน้ตสาธารณะs

วิทยาศาสตร์ ระบบย่อยอาหาร ปก
สรุปจากติวเตอร์
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ ระบ...

วิทย์ - เคมี ครูจ๋า
15
0
เคมี ม.4 การจัดเรียงอิเล็กตรอน ปก
สรุปจากติวเตอร์
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

เคมี ม.4 การจัด...

วิทย์ - เคมี ครูจ๋า
13
0
เคมี ม.6 เทอม 1 พอลิเมอร์ ปก
สรุปจากติวเตอร์
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

เคมี ม.6 เทอม 1...

วิทย์ - เคมี ครูจ๋า
29
0
เคมี ม.5 เทอม 1 อัตราการเกิดปฏิกิริยา ปก
สรุปจากติวเตอร์
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

เคมี ม.5 เทอม 1...

วิทย์ - เคมี ครูจ๋า
51
0
พันธะเคมี พันธะไอออนิก ม.4 ปก
สรุปจากติวเตอร์
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

พันธะเคมี พันธะ...

วิทย์ - เคมี ครูจ๋า
69
0