มัธยมต้น
Florea✨✊🏻

Florea✨✊🏻

เพศ
หญิง
_____𝟐𝟎𝟎𝟓✨
𝐓𝐡𝐢𝐬'𝐬 𝐦𝐲 𝐧𝐨𝐭𝐞𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐲'𝐚𝐥𝐥
✊🏻✨❤️

โน้ต

จำนวนโน๊ต
3
จำนวนไลค์
61

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

Tenses🍊✨ ปก
  • มัธยมต้น
  • ภาษาอังกฤษ

Tenses🍊✨

Florea✨✊🏻
10
0
Subject and verb agreement ✨ ปก
  • มัธยมต้น
  • ภาษาอังกฤษ

Subject and ver...

Florea✨✊🏻
19
0
โวหาร✊🏻✨ ปก
  • มัธยมต้น
  • ภาษาไทย

โวหาร✊🏻✨

Florea✨✊🏻
32
0