มัธยมปลาย
L._.K

L._.K

จังหวัด
นครพนม
.-.

โน้ต

จำนวนโน๊ต
4
จำนวนไลค์
7

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

แรงและความดันของของเหลว ม.2 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

แรงและความดันขอ...

L._.K
1
0
แรงเสียดทาน ม.2 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

แรงเสียดทาน ม.2

L._.K
1
0
แรงพยุงของของเหลว ม.2 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

แรงพยุงของของเห...

L._.K
2
0
โมเมนต์ของเเรง ม.2 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

โมเมนต์ของเเรง ม.2

L._.K
3
0