มัธยมต้น
malibu nights

malibu nights

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
𝐃𝐄𝐊𝟔𝟕 ; 𝟐𝟎𝟎𝟓🐳
𝚂𝙸𝙽𝙲𝙴 ; 𝟏𝟗/𝟎𝟗/𝟐𝟎𝟏𝟗🌊
𝓨𝓸𝓾 𝓬𝓪𝓷 𝓶𝓪𝓴𝓮 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓭𝓻𝓮𝓪𝓶 𝓬𝓸𝓶𝓮 𝓽𝓻𝓾𝓮.

โน้ต

จำนวนโน๊ต
1
จำนวนไลค์
6

Q&A

จำนวนคำตอบ
1
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

𝚂𝙲𝙸𝙴𝙽𝙲𝙴 #𝙵𝙸𝙽𝙰𝙻 𝙼.𝟸 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

𝚂𝙲𝙸𝙴𝙽𝙲𝙴 #𝙵𝙸𝙽𝙰𝙻 𝙼.𝟸

malibu nights
6
0