มัธยมปลาย
Patcxxxxx.

Patcxxxxx.

เพศ
หญิง
จังหวัด
อุดรธานี
Patcxxxx.

โน้ต

จำนวนโน๊ต
0
จำนวนไลค์
0

Q&A

จำนวนคำตอบ
1
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
1
ยังไม่มีลิสต์สมุดโน้ตสาธารณะ