มัธยมต้น
gratia_eda

gratia_eda

Update for friends in the room to read before the test.🙏🏻🌷✨

โน้ต

จำนวนโน๊ต
4
จำนวนไลค์
98

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

ระบบสุริยะ🗑️✨🕯️🌻ʕっ•ᴥ•ʔっ ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

ระบบสุริยะ🗑️✨🕯️...

gratia_eda
11
0
บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ ปก
  • มัธยมต้น
  • สังคมศึกษา

บทบาทของรัฐบาลใ...

gratia_eda
28
0
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ ปก
  • มัธยมต้น
  • สังคมศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียง...

gratia_eda
23
0
กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ ม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • สังคมศึกษา

กลไกราคาในระบบเ...

gratia_eda
36
0