มัธยมต้น
haariquk><

haariquk><

จังหวัด
นราธิวาส
เราเองเด็กม.ต้นที่ขี้เกียจแต่ต้องการศึกษาเพื่อความฝันที่สูง
keep fighting

โน้ต

จำนวนโน๊ต
0
จำนวนไลค์
0

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

ผู้ใช้นี้ไม่มีสมุดโน้ตสาธารณะs.