มัธยมปลาย
Sitanun Mangkala

Sitanun Mangkala

เพศ
หญิง
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

โน้ต

จำนวนโน๊ต
37
จำนวนไลค์
973

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

การเคลื่อนของสารผ่านเข้าออกเซลล์ ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

การเคลื่อนของสา...

Sitanun Mangkala
5
0
เซลล์ของสิ่งมีชีวิต🪲 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

เซลล์ของสิ่งมีช...

Sitanun Mangkala
31
0
พลังงานในสิ่งมีชีวิต ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

พลังงานในสิ่งมี...

Sitanun Mangkala
12
0
เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

เคมีพื้นฐานของส...

Sitanun Mangkala
41
0
อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง ปก
  • มัธยมปลาย
  • ภาษาไทย

อิเหนา ตอนศึกกะ...

Sitanun Mangkala
81
0