มัธยมต้น
K♥NG

K♥NG

จงมองคนที่ "ต่ำ" กว่า💞เพื่อเป็นกำลังใจและมองคนที่ "เหนือ" กว่าเพื่อเป็นแรงผลักดัน ✌🐰

โน้ต

จำนวนโน๊ต
0
จำนวนไลค์
0

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

ผู้ใช้นี้ไม่มีสมุดโน้ตสาธารณะs.