มัธยมปลาย
Upto__mii

Upto__mii

ติดต่อเรียนพิเศษ twitter @upto__mii
ชีววิทยา (ม.4-6)
วิทยาศาสตร์ (ป.1-ม.6)
เน้นปูพื้นฐาน
เน้นตะลุยโจทย์

โน้ต

จำนวนโน๊ต
4
จำนวนไลค์
62

Q&A

จำนวนคำตอบ
9
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
1

สมุดโน้ตสาธารณะs

สารชีวโมเลกุล ม.4 [สรุป+แนวข้อสอบ] ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

สารชีวโมเลกุล ม...

Upto__mii
5
0
การหายใจระดับเซลล์ ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

การหายใจระดับเซลล์

Upto__mii
36
0
ปฏิกิริยาดูดและคายพลังงาน  ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

ปฏิกิริยาดูดและ...

Upto__mii
16
0
การตกอย่างอิสระ น้องม.4  ปก
  • มัธยมปลาย
  • ฟิสิกส์

การตกอย่างอิสระ...

Upto__mii
5
0