มัธยมปลาย
ผู้เยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชม

เพศ
หญิง
Star_bantita

โน้ต

จำนวนโน๊ต
20
จำนวนไลค์
329

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

การผลิตสินค้าและบริการ ปก
  • มัธยมต้น
  • สังคมศึกษา

การผลิตสินค้าแล...

ผู้เยี่ยมชม
2
0
การออมและการลงทุน ปก
  • มัธยมต้น
  • สังคมศึกษา

การออมและการลงทุน

ผู้เยี่ยมชม
7
0
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

ทักษะกระบวนการท...

ผู้เยี่ยมชม
21
1
สถิติ ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม
8
0
ความน่าจะเป็น ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

ความน่าจะเป็น

ผู้เยี่ยมชม
8
0