มัธยมต้น
𝐢𝐥𝐲𝐬𝐛𝐭𝐭𝐥𝐞🖤

𝐢𝐥𝐲𝐬𝐛𝐭𝐭𝐥𝐞🖤

ιмчѕв 🎬

โน้ต

จำนวนโน๊ต
1
จำนวนไลค์
82

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

𝘽𝙞𝙤𝙡𝙤𝙜𝙮 𝙢.𝟭🖤 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

𝘽𝙞𝙤𝙡𝙤𝙜𝙮 𝙢.𝟭🖤

𝐢𝐥𝐲𝐬𝐛𝐭𝐭𝐥𝐞🖤
82
0