𝐍𝐍𝐍

𝐍𝐍𝐍

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
𝑰𝑮:𝒏𝒐𝒊𝒊𝒊.𝒔𝒓𝒕
𝑭𝑩:𝑵𝒐𝒊 𝑺𝒂𝒓𝒊𝒏𝒕𝒉𝒊𝒑
𝑻𝒉𝒙~𝒇𝒐𝒓 𝒇𝒐𝒍𝒍𝒐𝒘 𝒎𝒆

โน้ต

จำนวนโน๊ต
19
จำนวนไลค์
1912

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

[ปลายภาค]​ ม.3เทอม1 sci🌡️ ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

[ปลายภาค]​ ม.3เ...

𝐍𝐍𝐍
50
2
[กลางภาค]​ ม.3เทอม1 สังคม ปก
  • มัธยมต้น
  • สังคมศึกษา

[กลางภาค]​ ม.3เ...

𝐍𝐍𝐍
48
0
[กลางภาค]​ ม.3เทอม1 ภาษาไทย ปก
  • มัธยมต้น
  • ภาษาไทย

[กลางภาค]​ ม.3เ...

𝐍𝐍𝐍
41
2
[กลางภาค]​ ม.3เทอม1 English ปก
  • มัธยมต้น
  • ภาษาอังกฤษ

[กลางภาค]​ ม.3เ...

𝐍𝐍𝐍
70
1
[กลางภาค]​ ม.3 เทอม1 คณิตพื้น ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

[กลางภาค]​ ม.3 ...

𝐍𝐍𝐍
74
3