มัธยมปลาย
actxstudy

actxstudy

เพศ
อื่น ๆ
จังหวัด
มหาสารคาม

โน้ต

จำนวนโน๊ต
1
จำนวนไลค์
5

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

นามのตำแหน่ง ปก
  • มัธยมปลาย
  • ภาษาญี่ปุ่น

นามのตำแหน่ง

actxstudy
5
0