มัธยมต้น
Jaunexstd

Jaunexstd

dek65🌻
Let's study together!
from ig:jaunexstd

โน้ต

จำนวนโน๊ต
8
จำนวนไลค์
82

Q&A

จำนวนคำตอบ
15
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
2

สมุดโน้ตสาธารณะs

[ปลายภาค]สรุปสูตรสถิติ ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

[ปลายภาค]สรุปสู...

Jaunexstd
12
0
[ปลายภาค]ภาคตัดกรวยv.มายแมพ ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

[ปลายภาค]ภาคตัด...

Jaunexstd
15
0
[ปลายภาค]ภาคตัดกรวย ver.สรุป ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

[ปลายภาค]ภาคตัด...

Jaunexstd
5
0
parabola ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

parabola

Jaunexstd
6
0
[studygram]wish ปก
  • มัธยมต้น
  • ภาษาอังกฤษ

[studygram]wish

Jaunexstd
8
0