มัธยมปลาย
๑·̑◡・̑๑

๑·̑◡・̑๑

จังหวัด
ชลบุรี
one-two-seven

โน้ต

จำนวนโน๊ต
6
จำนวนไลค์
282

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

ไฟฟ้า ม.3 ปก
 • มัธยมต้น
 • วิทยาศาสตร์

ไฟฟ้า ม.3

๑·̑◡・̑๑
66
0
ภาษาไทย ม.2 ปก
 • มัธยมต้น
 • ภาษาไทย

ภาษาไทย ม.2

๑·̑◡・̑๑
74
0
แรงและการเคลื่อนที่ ม.3 ปก
 • มัธยมต้น
 • วิทยาศาสตร์

แรงและการเคลื่อ...

๑·̑◡・̑๑
84
0
ทรัพยากรธรรมชาติ ม.2 ปก
 • มัธยมต้น
 • วิทยาศาสตร์

ทรัพยากรธรรมชาต...

๑·̑◡・̑๑
22
0
ระบบย่อยอาหาร ม.2  ปก
 • มัธยมต้น
 • วิทยาศาสตร์

ระบบย่อยอาหาร ม...

๑·̑◡・̑๑
13
0