มัธยมต้น
3M-I-N-T3

3M-I-N-T3

-ชื่อมิ้น-
❤วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
สังคม ประวัติศาสตร์ อังกฤษ❤
-ชีวะ
-ฟิสิกส์
-เคมี
-ตรีโกณมิติ
-ตรรกศาสตร์
-ฟังก์ชัน
-แคลคูลัสเบื้อต้น
-สถิติ

โน้ต

จำนวนโน๊ต
2
จำนวนไลค์
19

Q&A

จำนวนคำตอบ
2
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
1

สมุดโน้ตสาธารณะs

ปิโตรเลียม❤ ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

ปิโตรเลียม❤

3M-I-N-T3
7
0
วิทย์ม.2 [แสง] ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

วิทย์ม.2 [แสง]

3M-I-N-T3
12
0