มัธยมต้น
Park jinyoung🥦✨

Park jinyoung🥦✨

เพศ
หญิง
จังหวัด
สระบุรี
🎢 hello!

โน้ต

จำนวนโน๊ต
14
จำนวนไลค์
257

Q&A

จำนวนคำตอบ
4
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
1

สมุดโน้ตสาธารณะs

สุโขทัย 🍅🚀🪐 ปก
  • มัธยมปลาย
  • สังคมศึกษา

สุโขทัย 🍅🚀🪐

Park jinyoung🥦✨
8
0
Cell M.4,5,6 ✌🏻🎢💘🌷 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

Cell M.4,5,6 ✌🏻🎢💘🌷

Park jinyoung🥦✨
4
0
ความสัมพันธ์ของสมชในระบบนิเวศ ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

ความสัมพันธ์ของ...

Park jinyoung🥦✨
2
0
วัฏจักรของน้ำ💧💙 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

วัฏจักรของน้ำ💧💙

Park jinyoung🥦✨
8
0
สงครามโลกครั้งที่2🌿❤️✨(สรุป) ปก
  • มัธยมต้น
  • ประวัติศาสตร์

สงครามโลกครั้งท...

Park jinyoung🥦✨
37
0